Wie is het? -september-

Aan het begin van elke maand kan er gezocht worden naar de mysterieuze hoofdpersoon van de maand. Over de gezochte persoon zijn verborgen aanwijzingen te vinden in de cre; een boek, een muziekje, voorwerp, een tekening of…..

De oplossing van de maand september:

 

kinderboekenweek

 

De kinderboekenweek komt er weer aan. Dit jaar is het thema Griezelen. Vanaf dinsdagmiddag 3 oktober tot en met 13 oktober zijn er allerlei activiteiten gepland rondom dit thema.

Breinsleutels

Zoals u op de foto kunt zien was het woensdag 13 september een geslaagde avond. Via deze link kunt u de hand-out van de presentatie downloaden.

Uitnodiging informatie-avond Breinsleutels

Als ouder van een of meer kinderen bent u natuurlijk betrokken en geïnteresseerd in de ontwikkeling van uw kind. En dat is goed! Het werkt voor kinderen enorm stimulerend wanneer ze ervaren dat hun vader en moeder nieuwsgierig naar hen zijn. Om die nieuwsgierigheid te prikkelen en misschien ook wel uit te breiden organiseren we op woensdagavond 13 september een thema-avond. De gastspreker van deze avond is neuropsycholoog Marald Mens. Hij neemt u mee op een reis door het kinderbrein. En uiteraard ook…van uzelf! Wat gebeurt er allemaal in het hoofd van uw kind, thuis of in de klas? En hoe kan het dat uw kind echt niet dom is, maar toch simpele dingen vergeet? Marald staat ook stil bij de vraag hoe u uw kind kunt motiveren om bijvoorbeeld zelf de slaapkamer op te ruimen of om goed om te gaan met verlies.

Zijn we overgeleverd aan de grillen van het kinderbrein of hebben we wel degelijk invloed op die motivatieprocessen? Het antwoord laat zich raden: natuurlijk hebben we als ouders vat op de motivatie van onze kinderen! Maar hoe doe je dat, als jouw kind meer geïnteresseerd is in zijn mobieltje dan in jouw mooie woorden? Na afloop van deze avond gaat u niet alleen naar huis met meer (brein)kennis, maar ook met praktische tips om direct thuis toe te passen.

De afgelopen twee jaar heeft het team van De Tandem geleerd om met de zogenaamde Breinsleutelbril te kijken naar het gedrag van kinderen om hun onderwijsbehoeften te ontdekken. Hoe beter de leerkracht weet wat er afspeelt in de ‘bovenkamer’ van de leerlingen, hoe bewuster hierop aangesloten kan worden in het lesgeven.

De bijeenkomst start om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Vanaf 18.30 uur staat de koffie klaar.

Aansluitend

Vanaf 20.15 uur tot 21.15 uur is er gelegenheid om in alle groepen rond te kijken. U hoort hoe een schooldag er uit ziet, welke afspraken en regels er zijn en welke lesstof er dit jaar aan de orde komt.

Muziekproject

Dit schooljaar sluiten we af met een spetterend muziekproject voor alle groepen. Met de Muziekmees zijn we deze week begonnen met het instuderen van allerlei onderdelen in het kader van “een muzikale rondreis rond de wereld”.

Op 30 juni is de opvoering en laten de groepen hun aandeel in deze muzikale reis aan elkaar zien.

Het gehele spektakel wordt op film gezet en in een later stadium aan de ouders vertoond (nieuwe schooljaar).

De ouders van groep 8 krijgen te zijner tijd een speciale link toegestuurd zodat zij deze film thuis kunnen bekijken.

Muziekmees

Vanaf dinsdag 16 mei is er de mogelijkheid om 7 weken lang op dinsdagmiddag, na schooltijd, groepsmuzieklessen te volgen op basisschool ‘De Tandem’.

Tijdens de cursus leren de kinderen spelen op ukulele (4 snarige gitaar).
Ze leren de ukulele stemmen, een toonladder spelen, tabs lezen en we gaan natuurlijk veel liedjes spelen.
Tijdens de cursus staan plezier en het opdoen van succeservaringen centraal.
De cursus bestaat uit 7 lessen van 45 minuten.

De laatste les wordt er een slotoptreden gegeven voor ouders en broertjes en zusjes.

Voor wie: Kinderen uit de groepen 3,4,5,6,7 & 8
Wanneer: Dinsdag 16, 23, 30 mei
Dinsdag 6, 13, 20, 27 juni

Van: 15:30- 16:15 of 16:30-17:15
Kosten: €50,- euro (materiaal en drinken/koekje inbegrepen).
Wees er snel bij, vol=vol

Aanmelden kan, door een mail te sturen naar demuziekmees@hotmail.com
o.v.v. ‘Ukulele De Tandem’.
Vermeld naam leerling & groep
Aanmelden kan tot vrijdag 12 mei 2017

Zodra duidelijk is welke aanmeldingen geplaatst kunnen worden krijgt u hiervan bericht.

Met muzikale groet,
Jaco van der Lugt
www.demuziekmees.nl

Flyer_ukulele_mei_2017

BHV-cursus

Onze bedrijfshulpverleners weten weer hoe ze een pleister moeten plakken….

 

Open Podium

Op woensdagmorgen 15 maart vieren alle juffen en meesters hun verjaardag en ‘s avonds is er dan ons bekende “Open Podium”.
Dit jaar is het thema van onze verjaardag: “Wij zijn de wereld”.

Tip: het is nu een goede tijd om (eventueel) op zoek te gaan naar “verkleedkleren”.

Uitreiking keurmerk ‘De Tandem afvalvrije school’

We zijn al dik een jaar bezig om op school afval te scheiden. In alle groepen en andere ruimtes staan speciale bakken. Bovendien zorgen kinderen van de bovenbouw ervoor dat de containers op het goede moment aan de straat staan en weer binnen worden gehaald. We scheiden: papier, GFT afval, plastic & blik, kapotte pennen & stiften, glas en klein chemisch afval.

Kinderen nemen geen pakjes drinken meer mee naar school, maar bekers. Het overblijfbrood gaat in doosjes in plaats van in zakjes. Ook de moeders die ‘s morgens het fruit komen schillen werken mee, de ouders van de peuterdans -groep op maandag doen mee, de overblijfkrachten doen mee, ouders van de ouderraad doen mee. Kortom iedereen die iets te maken heeft met De Tandem weet inmiddels dat wij afval scheiden en dat heel serieus nemen.

Dat dit afval scheiden heel goed gaat is niet onopgemerkt gebleven. Op maandag 13 februari krijgen wij, als eerste school in de Hoeksche Waard het keurmerk ‘afvalvrije school’.

Die maandag komen de wethouder van milieu, de directeur van het RAD en een afgevaardigde van de stichting VANG naar school om de officiële uitreiking van het keurmerk-bordje te doen. Koos de Vuilnisman is de hele dag op school om de kinderen op geheel eigen wijze het een en ander te leren over zuinig zijn op onze aarde.

Wij zijn trots op onze school.

Kerstfeest

Het is al weer bijna zover; het kerstfeest staat voor de deur.

Op dinsdagmiddag 13 december wordt er in alle klassen geknutseld.
Woensdag 14 december is de sponsorloop, met als goede doel het Roparun-team “ABM”. De brieven met informatie hierover zijn reeds aan de kinderen meegegeven. Kom gerust kijken om ons aan te moedigen.

Op woensdagavond 21 december worden alle kinderen van ‘de Tandem’ verwacht in hun prachtige kerstoutfit om met de juffen, meesters en klasgenoten het kerstfeest te vieren.

Om 17.30 uur start de avond en worden alle kinderen in de klas verwacht. Rond deze tijd kunnen de gemaakte hapjes afgeleverd worden (de intekenlijsten hangen bij de klassen). Om 17.45 uur zal de lampionoptocht van start gaan. Rond 18.00 uur start het kerstdiner in de klassen.
Voor de ouders is er op plein de gelegenheid om van een stamppot te genieten. Hiervoor kunt u zich inschrijven bij de groepsleerkracht of via michelle@versselect.nl , kosten €5,-

Om 19.00 uur is het kerstfeest voorbij.

Tijdens de avond zullen er ook enkele mensen rondlopen van het Roparunteam “ABM”; dit is het team dat wij als school sponsoren. Twee leden van het team hebben vandaag in alle klassen uitleg gegeven over de RoParun. Mochten jullie willen doneren, dan bestaat hiervoor de gelegenheid.

In het kort:

datum tijd activiteit
13 december 13.15 knutselmiddag
14 december ochtend sponsorloop
21 december 17.30 kinderen aanwezig op school
17.45 lampionoptocht
18.00 kerstdiner kinderen en ev. stamppot ouders
19.00 einde