Home

Onze specialiteiten

De Tandem is een openbare school met plaats voor ieder kind. In ons onderwijs schenken we met de lessen van de Vreedzame School veel aandacht aan diversiteit: elke mening en elke leerling doet ertoe. Daarnaast besteden we buiten het reguliere schoolaanbod ook aandacht aan verbredend onderwijs, zoals muzieklessen, filosofie en vanaf de kleutergroepen ook mediawijsheid. Mede daardoor beoordeelt de Inspectie van het Onderwijs onze school met GOED.

Een belangrijke kernwaarde is dat we hart hebben voor elkaar en zorg dragen voor onze omgeving. We zijn daarom maatschappelijk betrokken. Zo aten we pannenkoeken met de ouderen van de Open Waard op Nationale Pannenkoekendag, en halen we ieder jaar geld op voor verschillende goede doelen. In voorgaande jaren ging een mooi bedrag naar KiKa, maar ook de Roparun, het Prinses Máxima Centrum in Utrecht en Klein Profijt konden op ons rekenen voor de bouw van het nieuwe insectenhotel. Verder zijn we een afvalvrije school en hopen daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan een beter milieu.

Is de Tandem een school die bij u en uw kind past? Maak vrijblijvend een afspraak en kom gezellig langs om het onderwijs in actie te zien.

Hoe beoordelen leerlingen De Tandem?

Jaarlijks nemen we vragenlijsten af onder onze leerlingen (groep 5-8). Hierin geven ze (anoniem) aan hoe ze de school ervaren op het gebied van veiligheid en welbevinden. In 2022 beoordelen ze ons met een 9,3 – een prachtig compliment.

Peuterspeelzaal De Driewieler

Samen met Kinderopvangorganisatie Kibeo bieden we op de Tandem peuteronderwijs aan op De Driewieler voor kinderen van 2-4 jaar. De openingstijden lopen gelijk met school (09.00-12.00 uur). Komt u een kijkje nemen?

Direct het laatste nieuws uit de klas

Op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de klas van uw kind(eren)? Dat kan eenvoudig via de app Parro waar u belangrijke mededelingen vindt, foto’s van de klas, absenties doorgeeft en afspraken kunt maken met de leerkracht.

De Vreedzame School

Samenleven begint vroeg. Op de Tandem vinden we het belangrijk dat onze kinderen o.a. meekrijgen hoe je anderen kunt helpen en conflicten leren oplossen. Dit alles valt onder De Vreedzame School: een programma van groep 1 t/m 8 dat de sociale veiligheid bevordert en pesten tegengaat.

EDI EXPLICIETE DIRECTE INSTRUCTIE tandem

EDI

Wij geloven dat leren een groepsproces is. Daarom verdelen we niet in groepjes, maar krijgt iedereen dezelfde instructie volgens de principes van Expliciete Directe Instructie. Wie dat nodig heeft, krijgt extra uitleg. De rest mag aan de slag. We spelen in op de behoeften van de individuele leerling.

Kindgesprekken

In plaats van traditionele tienminutengesprekken kiezen we op de Tandem voor (ouder- en) kindgesprekken. Dit stimuleert de intrinsieke motivatie van leerlingen, laat hen zelf nadenken over leerdoelen voor de komende maanden en verhoogt hun betrokkenheid.