Mediawijsheid op De Tandem

Obs De Tandem heeft goede voornemens  om de eerste mediawijze basisschool in de Hoeksche Waard te worden. TikTok, Instagram, Snapchat, Fortnite zijn enkele voorbeelden waar kinderen gemakkelijk mee omgaan, maar niet weten wat wijs is. Wat plaats je online en wat niet, hoe lang mag je achter een computer zitten zonder verslaafd te raken, wat deel je met anderen en wat is privé?

Dit soort vraagstukken en meer worden behandeld tijdens de lessen mediawijsheid van het Nationale Mediawijsheid Paspoort.

Het Paspoort dat op onze school is gestart onder begeleiding van de Bibliotheek, heeft als doel om alle kinderen bewust, kritisch en sterk te maken in het gebruik van sociale media in onze moderne samenleving.

Wat leert uw kind?

De lesmethode is een doorlopende leerlijn van groep 1-8 zodat alle kinderen in al hun verschillende levensfasen met media leren omgaan.

Wat leert u als gezin?

Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd. Bij sommige thema’s kunt u ook als gezin meedoen.
De thema’s zijn:

  1. Weet wat je ziet (o.a wat is waar en niet waar in de media?)
  2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)
  3. Wat je geeft krijg je terug (o.a over respectvol met elkaar omgaan, online pesten)
  4. Houd de klok in de gaten (o.a over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt)
  5. Maak goede keuzes (o.a hoe deel je jouw online leven in?)
  6. Bescherm je privacy (o.a wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?)
  7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?)