Covid-19 update OBS De Tandem

Covid-19 update

Laatste update 31 augustus 2021

Ook dit schooljaar blijven de gevolgen van Covid-19 van invloed op ons onderwijs. Hieronder vindt u de meest recente maatregelen.

Op school

 • Leerkrachten houden op 1,5 afstand van ouders en externen
 • We mogen ouders slechts in beperkte mate op school ontvangen
 • We verzoeken u de kinderen thuis te houden bij klachten

Thuisblijven bij klachten: wanneer wel en wanneer niet?

Wanneer mogen kinderen wel naar school?

 • Uw kind hoest af en toe
 • Uw kind heeft bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid
 • De leerling heeft verkoudheidsklachten, zoals niezen of een snotneus zonder koorts en/of benauwdheid

Uw kind mag niet naar school als hij of zij:

 • Naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft of last van benauwdheid
 • Getest wordt (totdat de uitslag binnen is)
 • Positief getest is met een zelftest of bij de GGD
 • Bij iemand in huis woont die naast (milde) klachten, passend bij Covid-19, ook koorts heeft en/of benauwd is: in dat geval geldt thuisblijven tot deze persoon een negatieve testuitslag heeft
 • Een huisgenoot Covid-19 heeft
 • Een nauw contact is van iemand die Covid-19 heeft

Blijf via de nieuwsbrief op de hoogte van de laatste updates rondom deze maatregelen en houd de website van de GGD in de gaten.

Muziekfestijn

Met de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 is aandacht besteed aan verschillende soorten instrumenten en hun kenmerken: Hoe krijg je geluid uit dit instrument? Heeft het instrument snaren?  Moet ik er op slaan of op blazen? Wat is een klankkast? Hoe werkt een klankgat? De kinderen maakten zelf instrumenten waarmee zij op woensdag 16 juni deelnamen aan een vrolijke muziekparade rond de school. De filmpjes hiervan zijn inmiddels op Klasbord gezet.

De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 kregen een lessenreeks over ritme: wat is ritme? Wat is maat en hoe kunnen we gelijktijdig muziek maken? Er werd getrommeld op emmers, cajons en djembees. Op woensdag 30 juni vormden de kinderen één grote percussieband in de crea, waarbij er door ieder kind een slagwerkinstrument werd bespeeld.

EU schoolfruit: 9 november 2020 tot en met 4 juni 2021

Drie keer per week gratis schoolfruit

Jaarlijks kunnen basisscholen zich inschrijven voor een deelname aan het Europese schoolfruitprogramma. Hiermee ontvangen ze drie keer per week gratis schoolfruit. De voordelen? Kinderen leren meer fruit- en groentesoorten kennen, zoals vorig jaar toen een aantal enthousiaste ouders pastinaaksoep maakten voor de hele school, en leren van alles over gezonde voeding.

Ook dit jaar krijgt De Tandem weer drie keer per week gratis schoolfruit. Dat is heel uiteenlopend: van een sappig appeltje tot verse wortel en van witte radijs tot Hollandse peren. Door de lockdown ontvingen de deelnemende basisscholen vijf weken lang geen fruit. Daarom is het programma verlengd tot en met 4 juni 2021.

Meer informatie over het EU Schoolfruit programma

 

We gaan weer naar school

De zomervakantie is weer voorbij. Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Nu kan het zomaar zijn dat er gezinnen zijn die vanaf maandag zijn teruggekomen uit een gebied waar code oranje voor is afgegeven. Dat zou betekenen dat u hiervoor in quarantaine moet. Mocht dit bij u van toepassing zijn, wilt u mij dan hiervan op de hoogte brengen?
Doordat het virus nog steeds rondwaart moeten wij nog steeds aan onderstaande regels voldoen.

Deze regels zijn van toepassing op alle scholen in het basisonderwijs:

1. Alle leerlingen gaan tegelijk naar school.
2. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
3. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden
4. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
6. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
7. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO
8. Kinderen uit de groepen 1 en 2 met verkoudheidsklachten kunnen gewoon naar school komen.

Traktatiebeleid

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 delen de kinderen geen traktaties meer uit op school. In plaats daarvan vieren we de verjaardag in de klas vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Het jarige kind krijgt een mooie kaart die ze zelf mogen uitkiezen, wordt natuurlijk toegezongen door de klas en mag een presentje uitzoeken bij de leerkracht. Ook mag de jarige met twee kinderen de klassen rond om door de andere  juffen en meesters te worden gefeliciteerd.

 

Uitnodigingen uitdelen

Wij verzoeken vriendelijk de uitnodigingen voor kinderfeestjes niet uit te delen in de klas of op het schoolplein. Voorkeur heeft verzending buiten school. Dit sluit aan bij de kernwaarden van De Vreedzame School en ons beleid rondom pesten en buitensluiting.

Weer hele dagen naar school

Vanaf 8 juni gaan we weer alle dagen naar school

 

Het coördinatieteam noodopvang Hoeksche Waard, bestaande uit gemeente, schoolbesturen en kinderopvang hebben overleg gehad over de noodzakelijke richtlijnen uit het protocol volledig openen basisonderwijs.

 

De volgende regels zijn van toepassing op alle scholen in het basisonderwijs:

 1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
 2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 1. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 2. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
 3. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 4. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
 5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

 

Wat betekent het voor onze school?

Voor onze school betekent dit dat het tijdelijke coronarooster vanaf 8 juni komt te vervallen. Wij gaan weer terug naar onze reguliere schooltijden met de mogelijkheid om tussen de middag thuis te lunchen of gebruik te maken van tussenschoolse opvang.

 

Einde van het ‘coronarooster’

Het is niet mogelijk om het ‘coronarooster’ te continueren. De noodopvang stopt, de kosten hiervoor worden niet meer vergoed. De eerder afgesloten contracten m.b.t. de buitenschoolse opvang met kinderopvang Kivido worden weer voortgezet. Ook is er in de contracten vastgelegd dat begintijden van de naschoolse opvang aansluiten bij de eindtijden van de school en dus starten om 15.15 uur.

 

Daarnaast mogen leerkrachten niet aaneengesloten werken tot 14.00 uur.

Wij zullen dan afspraken moeten maken met de kinderopvang om medewerkers een half uur in te huren om zorg te dragen om met alle kinderen te lunchen en toezicht te houden op het schoolplein tijdens het buitenspelen. Tevens kunnen wij ouders niet verplichten om hier financieel aan bij te dragen.

 

Gedurende het ‘coronarooster’ waarbij er is gewerkt met een halve klas hebben alle leerkrachten, bij wijze van uitzondering, hun lunchpauze niet gebruikt. Normaliter hebben de leerkrachten volgens de CAO recht op een half uur pauze. Sommige leerkrachten hebben zelfs langer gewerkt. Er was vanuit het team bereidheid om mee te werken aan het ‘coronarooster’ om de richtlijnen vanuit het Protocol opstart basisonderwijs te volgen. Voor de kinderen een ideale situatie. De eigen juf of meester gaf les, lunchte met de kinderen en hield ook toezicht in de pauze.

 

Noodopvang kinderopvang

Ook de noodopvang voor- en na schooltijd van kinderopvang Kivido stopt.

 

Gebruik maken van de naschoolse opvang

Wilt u gebruik blijven maken van de voor-, tussen- en/of naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met kinderopvang Kivido. (Info@kivido.nl) (Dit hoeft natuurlijk niet als uw kind vóór het coronarooster al gebruik maakte van de kinderopvang)

 

Onderstaande link

Protocol volledig openen basisonderwijs opnemen

Weer naar school

Gemeenten, besturen en kinderopvang hebben de richtlijnen uit het protocol opstart basisonderwijs gebruikt als handreiking bij het opstarten van de scholen

download protocol richtlijnen basisonderwijs

Wat betekent dit voor onze school?

Onderwijs en lesaanbod vóór 11 mei

Maandag 4 mei wordt voor alle scholen een extra vakantiedag voor alle leerlingen.
Dinsdag 5 mei was al een vrije dag.
Van 6 t/m 8 mei is er nog sprake van afstandsonderwijs.

Onderwijs en lesaanbod na 11 mei

M.i.v. maandag 11 mei gaan alle leerlingen de helft van de tijd naar school.
Elke klas wordt verdeeld in een A- en een B-groep, die op verschillende dagen naar school gaan. De ene week gaat uw kind op maandag, woensdag en vrijdag naar school, de andere week op dinsdag en donderdag. Na twee weken zijn alle kinderen dus op elke dag een keer naar school geweest. Bij het indelen van een leerling in de A- of B-groep is rekening gehouden met de broertjes en zusjes op school. De leerlingen krijgen de helft van hun reguliere onderwijstijd aangeboden op school. Voor de dagen dat leerlingen niet op school komen, maar thuis moeten werken, wordt er huiswerk meegegeven.

Onderaan deze nieuwsbrief kunt u de indeling zien van de leerlingen in de  A- en de B-groepen.

Contacten met ouders

Er is geen fysiek contact tussen leerkrachten en ouder(s), verzorger(s)
(cf RIVM richtlijn). Ouders zijn niet aanwezig in de school en op het plein.

Aangepast rooster

We hebben een aangepast rooster gemaakt met aaneengesloten lestijden voor deze coronaperiode.
Dit houdt in dat alle groepen om de dag van maandag t/m vrijdag van 08.30-14.00 uur naar school gaan, met uitzondering van de kleuters op woensdag. Zij zijn op woensdag vanaf 12.00 uur vrij. Uiteraard wordt er tijd ingeruimd voor twee kleine pauzes om te drinken, te eten en te spelen. De leerkrachten lunchen met de kinderen in de eigen klas.

Indien mogelijk komt uw kind alleen naar school en gaat uw kind alleen naar huis. Is dit niet mogelijk dan kunt u uw kind bij de poort afzetten. De inloop is van 08.15- 08.30 uur. We maken gebruik van alle ingangen om drukte te vermijden.

Indeling:
Groep 1-2 A ingang  eigen lokaal
Groep 1-2 B ingang kleuters
Groep 3, 5 en 6 ingang middenbouw
Groep 4 ingang eigen lokaal
Groep 7 en 8 ingang bovenbouw.

De kinderen lopen vervolgens direct door naar de klas met hun jas en tas.

De leerkrachten van groep 1-2  begeleiden de kleuters bij het naar huis gaan naar de speelplaats met de glijbaan. (meer hierover kunt u lezen op Klasbord)

BSO

Na 11 mei gaat de reguliere opvang van de voor- en naschoolse opvang weer van start.
Kinderen die hiervan gebruik maken gaan naar binnen en naar buiten via de buitendeur van het BSO-lokaal.

TSO

Gedurende het aangepaste rooster in deze coronaperiode is er géén tussenschoolse opvang vanuit de kinderopvang Kivido.

Noodopvang

Na 11 mei verzorgt de school noodopvang voor kinderen waarvan tenminste één ouder een cruciaal beroep heeft en de andere ouder (indien aanwezig) echt niet in staat is om het kind op te vangen.

Verjaardagen

Kinderen die jarig zijn geweest en worden kunnen niet trakteren of de klassen rond. Ter compensatie mogen de jarigen een cadeautje uitkiezen.

Pastinaaksoep voor de hele school

Fruit van de week: pastinaak

Afgelopen week kregen we op De Tandem een flinke hoeveelheid pastinaken. Een aantal ouders besloot hiervan een heerlijke pastinaaksoep te koken voor de kinderen. Juf Carla legde in de crea, die voor de gelegenheid was omgetoverd tot restaurant, vooraf uit wat een pastinaak eigenlijk is. Deze enigszins ‘vergeten’ groente lijkt een beetje op een wortel, maar heeft een heel eigen anijsachtige smaak. Ieder kind kreeg een bekertje en stokbrood en bijna alle kinderen hebben het op!

 

Schoolfruit programma

De Tandem is aangesloten bij het EU-Schoolfruitprogramma. Twintig weken lang ontvangen we gratis drie keer per week verschillende groenten en fruitsoorten voor alle leerlingen. Hiermee leren ze meerdere soorten kennen en eten en ontdekken ze ook op school wat het belang is van goede voeding. Soms zitten er heel bijzondere exemplaren tegen die je niet vaak tegenkomt, zoals dit keer de pastinaak.

Mediawijsheid op De Tandem

Obs De Tandem heeft goede voornemens  om de eerste mediawijze basisschool in de Hoeksche Waard te worden. TikTok, Instagram, Snapchat, Fortnite zijn enkele voorbeelden waar kinderen gemakkelijk mee omgaan, maar niet weten wat wijs is. Wat plaats je online en wat niet, hoe lang mag je achter een computer zitten zonder verslaafd te raken, wat deel je met anderen en wat is privé?

Dit soort vraagstukken en meer worden behandeld tijdens de lessen mediawijsheid van het Nationale Mediawijsheid Paspoort.

Het Paspoort dat op onze school is gestart onder begeleiding van de Bibliotheek, heeft als doel om alle kinderen bewust, kritisch en sterk te maken in het gebruik van sociale media in onze moderne samenleving.

Wat leert uw kind?

De lesmethode is een doorlopende leerlijn van groep 1-8 zodat alle kinderen in al hun verschillende levensfasen met media leren omgaan.

Wat leert u als gezin?

Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd. Bij sommige thema’s kunt u ook als gezin meedoen.
De thema’s zijn:

 1. Weet wat je ziet (o.a wat is waar en niet waar in de media?)
 2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)
 3. Wat je geeft krijg je terug (o.a over respectvol met elkaar omgaan, online pesten)
 4. Houd de klok in de gaten (o.a over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt)
 5. Maak goede keuzes (o.a hoe deel je jouw online leven in?)
 6. Bescherm je privacy (o.a wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?)
 7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?)

Peuters en kleuters werken samen