Pastinaaksoep voor de hele school

Fruit van de week: pastinaak

Afgelopen week kregen we op De Tandem een flinke hoeveelheid pastinaken. Een aantal ouders besloot hiervan een heerlijke pastinaaksoep te koken voor de kinderen. Juf Carla legde in de crea, die voor de gelegenheid was omgetoverd tot restaurant, vooraf uit wat een pastinaak eigenlijk is. Deze enigszins ‘vergeten’ groente lijkt een beetje op een wortel, maar heeft een heel eigen anijsachtige smaak. Ieder kind kreeg een bekertje en stokbrood en bijna alle kinderen hebben het op!

 

Schoolfruit programma

De Tandem is aangesloten bij het EU-Schoolfruitprogramma. Twintig weken lang ontvangen we gratis drie keer per week verschillende groenten en fruitsoorten voor alle leerlingen. Hiermee leren ze meerdere soorten kennen en eten en ontdekken ze ook op school wat het belang is van goede voeding. Soms zitten er heel bijzondere exemplaren tegen die je niet vaak tegenkomt, zoals dit keer de pastinaak.

Mediawijsheid op De Tandem

Obs De Tandem heeft goede voornemens  om de eerste mediawijze basisschool in de Hoeksche Waard te worden. TikTok, Instagram, Snapchat, Fortnite zijn enkele voorbeelden waar kinderen gemakkelijk mee omgaan, maar niet weten wat wijs is. Wat plaats je online en wat niet, hoe lang mag je achter een computer zitten zonder verslaafd te raken, wat deel je met anderen en wat is privé?

Dit soort vraagstukken en meer worden behandeld tijdens de lessen mediawijsheid van het Nationale Mediawijsheid Paspoort.

Het Paspoort dat op onze school is gestart onder begeleiding van de Bibliotheek, heeft als doel om alle kinderen bewust, kritisch en sterk te maken in het gebruik van sociale media in onze moderne samenleving.

Wat leert uw kind?

De lesmethode is een doorlopende leerlijn van groep 1-8 zodat alle kinderen in al hun verschillende levensfasen met media leren omgaan.

Wat leert u als gezin?

Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd. Bij sommige thema’s kunt u ook als gezin meedoen.
De thema’s zijn:

  1. Weet wat je ziet (o.a wat is waar en niet waar in de media?)
  2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)
  3. Wat je geeft krijg je terug (o.a over respectvol met elkaar omgaan, online pesten)
  4. Houd de klok in de gaten (o.a over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt)
  5. Maak goede keuzes (o.a hoe deel je jouw online leven in?)
  6. Bescherm je privacy (o.a wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?)
  7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?)

Peuters en kleuters werken samen

Muziek op De Tandem

Wij werken aan de culturele waarden ‘Aanbod voor ieders talent’ d.m.v. het vormgeven aan een eigen leerlijn muziek.

De kinderen leren zingen,

spelen op instrumenten,

bewegen op muziek

en muziek lezen en noteren.

Samenzang met de peuters en de kleuters. Wat waren de peuters onder de indruk.

Sinterklaasfeest 2019

‘s Morgens werden de kinderen opgeschrikt door een oorverdovend helikoptergeluid. Niet lang daarna zagen ze 2 pieten op het dak staan, die net geland waren. Even later kwamen ze, vergezeld van de Sint, in de crea aan. Ze werden daar feestelijk onthaald met gezang door de kinderen, waarna de kinderen van groep 1 t/m 4 aan een spelcircuit deelnamen. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben voor elkaar een surprise gemaakt inclusief gedicht.
Het was weer een gezellige ochtend.

Schoolfruit en -groente                                                  

Goed nieuws! De Tandem is opnieuw ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020.

Op naar een lekker en gezond schooljaar

Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Dankzij hulpouders brengen zij het fruit schoongemaakt en geschild in de klassen, zodat alle kinderen hier optimaal van kunnen genieten.

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum

Onze school krijgt 20 weken lang gratis fruit en groente geleverd voor de hele school!

Filosofie-gastlessen

In week 46 op maandag 11 november  en donderdag 14 november verzorgt onze filosofe Judith Wagensveld in iedere groep een gastles

Op De Tandem vinden wij het aanleren van sociale vaardigheden belangrijk. Dit doen we met het programma van De Vreedzame School.
De vervolgstap is filosofie waar kinderen democratische vaardigheden leren. Kinderen leren dan bijvoorbeeld nadenken over vragen waar niemand het juiste antwoord op heeft. Daarnaast leren ze verschillen erkennen en oordelen uitstellen.
 
Afgelopen woensdag 25 september stond de informatie-avond  in het teken van filosofie. Gastspreker Judith Wagensveld legde het belang van filosoferen uit. Daarnaast werd er met de ouders gefilosofeerd over de vraag ‘Kun je kinderen voorbereiden op de toekomst’.

Alle aanwezigen bedankt voor jullie komst.
Aansluitend was de mogelijkheid om kennis te maken met de leerkracht van uw kind (eren)Filosoferen op OBS De Tandem
Filosoferen is samen nadenken over vragen waarop niemand precies het juiste antwoord weet, maar waar we wel allemaal onze eigen ideeën over hebben. Van filosoferen leren kinderen zelfstandig denken, begrijpend luisteren, keuzes maken, waarden onderzoeken, verschillen erkennen en oordelen uitstellen. Filosoferen is ook een talige, sociale activiteit: het vergroot de woordenschat, de taalvaardigheid en democratische en sociale vaardigheden. En dat past weer goed bij de Vreedzame School.
De leerlingen hebben in het afgelopen jaar ervaren wat filosoferen is en wat er van je verwacht wordt in de kring. En de leerkrachten hebben geleerd hoe zij een gesprek tussen kinderen kunnen leiden.

Muziekoptreden ‘Open Waard’

Maandagmiddag 15 april was het een gezellig Hollands samenzijn op De Open Waard. De kleuters kwamen optreden en zongen Nederlandse kinderliedjes voor de bewoners. Dit was tevens de afsluiting van het thema “Nederland” waar zij de laatste weken over gewerkt hebben.
De bewoners waardeerden dit zeer en er werd druk geklapt en zelfs meegezongen!
Daarna was het de beurt aan enkele leerlingen van groep 5,6,7,8 om een djembé-optreden te verzorgen onder leiding van “De Muziekmees”.
Ook dit optreden werd met veel enthousiasme ontvangen door de bewoners van De Open Waard. Al met al een gezellige middag en zeker de moeite waard om nog eens terug te gaan. 

Open Podium

Op De Tandem in Oud-Beijerland was het afgelopen woensdag 10 april een bijzondere dag. 
Het was de verjaardag van alle juffen en meesters. Het thema was dit jaar ‘film’. Iedereen mocht verkleed op school komen. Er liepen heel wat filmsterren rond. Ook de juffen en meesters waren vrolijk uitgedost.

Nadat de leerkrachten hun cadeautjes hadden uitgepakt, deden de kinderen verschillende spelletjes zoals: vier-op- een- rij, toverkunsten van Harry Potter, memory, enz.
‘s Avonds schitterden alle kinderen op het open podium. Er werd gezongen en gedanst en een aantal juffen speelden gitaar.
Het was een gezellige en fantastische dag.

Herdenking 4 mei

Op 4 mei mogen wij weer met elkaar stilstaan bij de capitulatie van Nazi-Duitsland en de bevrijding van ons land en volk van de terreur en de onderdrukking tijdens de laatste wereldoorlog. Het nieuws laat ons iedere dag weer zien en horen dat helaas elders in de wereld nog steeds oorlogen woeden. Het is dan ook een voorrecht om in vrijheid te kunnen en mogen herdenken. Het bestuur van Oranjevereniging ‘Prinses Juliana’ nodigt onze school uit deel te nemen aan de herdenkingsbijeenkomst bij het Joodse gedenkteken en het monument VRIJ in het park de Laning.
De herdenking begint zoals ieder jaar op 4 mei met een korte herdenking bij het gedenkteken op het Marktplein ter nagedachtenis aan Joodse inwoners van Oud-Beijerland die zijn weggevoerd en omgebracht. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur. 
Om 19.20 uur start een Stille Tocht vanaf het Marktplein naar het monument VRIJ in het park de Laning. De ceremonie bij het monument begint om 19.50 uur en zal omstreeks 20.30 uur zijn afgelopen. Onze school zal een bloemstuk leggen bij het Joodse gedenkteken en zal namens de openbare scholen voor openbaar onderwijs van de stichting Acis een bloemstuk leggen bij het monument VRIJ.
Mogelijk zijn er leerlingen die, ondanks de vakantie, de plechtigheid willen bijwonen.
Daarnaast zorgt het bestuur van de Oranjevereniging ervoor dat bij het monument manden met bloemen staan, waaruit ieder schoolkind een of meer bloemen kan pakken om bij het monument te leggen.