Kerstviering

Op woensdagavond 19 december is de kerstviering op De Tandem, die begint om 17.30 uur. Net als vorig jaar zal er weer een lampionnentocht door de wijk worden gelopen; hierna gaan de leerlingen gezellig met z’n allen eten in hun eigen klas. Voor ouders en andere geïnteresseerden verzorgt het  Roparunteam ‘De Dijk” een heerlijke kop erwten- of bospaddenstoelensoep en/of een broodje rookworst. Daarnaast zal zowel de onder- als de bovenbouw een optreden verzorgen op deze avond.
Voor de onderbouw is deze avond om 19.15 uur afgelopen en voor de bovenbouw is de eindtijd 19.45.
Meer informatie volgt later via klasbord.

Muziekworkshops

Ouder-kind informatie-avond

Facebook, Instagram en Whatsapp zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Heel handig voor wie snel contact wil leggen, entertainment zoekt of op zoek is naar nieuws dat aansluit op zijn of haar belevingswereld.

Omdat sociale media niet alleen goede kanten maar ook minder goede kanten heeft, is er op De Tandem een ouder-kind-avond gepland op dinsdag 20 november.

Onder begeleiding van trainer Sandra Hol vanuit de Overbrugging, Mediadeskundige Lisette van Zanten van de Bibliotheek en Jongerenwerker Michelle Rath en haar collega’s wordt een interactieve avond van het gebruik en misbruik van social media aangeboden.
Alle ouders, opa, oma’s, kinderen van groep 7 en 8 en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Het eerste deel van de avond bestaat uit het delen van informatie aan volwassenen van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van social media. De kinderen hebben apart met elkaar een gesprek over wat zij doen met social media en waar zij voor uit moeten kijken op social media.

Het tweede deel van avond spreken ouders en kinderen samen over bestaande gebeurtenissen uit de sociale media en hoe ze daar mee om kunnen gaan.

De zaal gaat open voor een kopje koffie om 18.45 uur. Start 19.00 uur. De avond is omstreeks 20.30 uur afgelopen.

 

Om een inschatting te maken hoeveel ouders en kinderen er komen, verzoeken wij u via deze link in te schrijven.

 

Deze avond valt in de week van mediawijsheid van 16 t/m 23 november met als thema ‘Heb jij het onder de duim?’ Die belangrijke vinger heeft het tegenwoordig heel druk met liken en disliken. We willen de kinderen bewust maken van hun eigen sociale media gedrag.

 

Open Podium

Ons Open Podium gaat weer van start op en wel op woensdag 10 oktober.  Zoals elk jaar hebben we liedjes, dansjes en toneelstukjes die te maken hebben met een bepaald thema. Dit keer staat het thema uit de Kinderboekenweek, ‘vriendschap’ centraal.
Onderstaand de begin- en eindtijden van de optredens:

Gr 1/2 A                      17.00 – 17.25 uur
Gr 1/2 B                      17.25 – 17.50 uur
Gr 3                             17.50 – 18.15 uur
Gr 4                             18.15 – 18.40 uur
Gr 5                             18.40 – 19.05 uur
Gr 6                             19.05 – 19.30 uur
Gr 7                             19.30 – 19.55 uur
Gr 8                             19.55 – 20.20 uur

Staking basisonderwijs

Wellicht hebt u via de media vernomen dat er estafettestakingen worden gevoerd in het primair onderwijs. De vakbonden roepen de scholen uit Zeeland en Zuid-Holland op om op woensdag 12 september 2018 te gaan staken voor een beter salaris en minder werkdruk. Echter op onze school wordt niet gestaakt. De lessen gaan op 12 september gewoon door en alle kinderen worden dus gewoon op school verwacht.

Studiedag augustus 2018

De eerste studiedag staat gepland op donderdag 30 augustus. De overige studiedagen staan op de site vermeld onder ‘ouders’ en ‘nascholing team’.

Wie is het? -september-

Aan het begin van elke maand kan er gezocht worden naar de mysterieuze hoofdpersoon van de maand. Over de gezochte persoon zijn verborgen aanwijzingen te vinden in de cre; een boek, een muziekje, voorwerp, een tekening of…..

De oplossing van de maand september:

 

kinderboekenweek

 

De kinderboekenweek komt er weer aan. Dit jaar is het thema Griezelen. Vanaf dinsdagmiddag 3 oktober tot en met 13 oktober zijn er allerlei activiteiten gepland rondom dit thema.

Breinsleutels

Zoals u op de foto kunt zien was het woensdag 13 september een geslaagde avond. Via deze link kunt u de hand-out van de presentatie downloaden.

Uitnodiging informatie-avond Breinsleutels

Als ouder van een of meer kinderen bent u natuurlijk betrokken en geïnteresseerd in de ontwikkeling van uw kind. En dat is goed! Het werkt voor kinderen enorm stimulerend wanneer ze ervaren dat hun vader en moeder nieuwsgierig naar hen zijn. Om die nieuwsgierigheid te prikkelen en misschien ook wel uit te breiden organiseren we op woensdagavond 13 september een thema-avond. De gastspreker van deze avond is neuropsycholoog Marald Mens. Hij neemt u mee op een reis door het kinderbrein. En uiteraard ook…van uzelf! Wat gebeurt er allemaal in het hoofd van uw kind, thuis of in de klas? En hoe kan het dat uw kind echt niet dom is, maar toch simpele dingen vergeet? Marald staat ook stil bij de vraag hoe u uw kind kunt motiveren om bijvoorbeeld zelf de slaapkamer op te ruimen of om goed om te gaan met verlies.

Zijn we overgeleverd aan de grillen van het kinderbrein of hebben we wel degelijk invloed op die motivatieprocessen? Het antwoord laat zich raden: natuurlijk hebben we als ouders vat op de motivatie van onze kinderen! Maar hoe doe je dat, als jouw kind meer geïnteresseerd is in zijn mobieltje dan in jouw mooie woorden? Na afloop van deze avond gaat u niet alleen naar huis met meer (brein)kennis, maar ook met praktische tips om direct thuis toe te passen.

De afgelopen twee jaar heeft het team van De Tandem geleerd om met de zogenaamde Breinsleutelbril te kijken naar het gedrag van kinderen om hun onderwijsbehoeften te ontdekken. Hoe beter de leerkracht weet wat er afspeelt in de ‘bovenkamer’ van de leerlingen, hoe bewuster hierop aangesloten kan worden in het lesgeven.

De bijeenkomst start om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Vanaf 18.30 uur staat de koffie klaar.

Aansluitend

Vanaf 20.15 uur tot 21.15 uur is er gelegenheid om in alle groepen rond te kijken. U hoort hoe een schooldag er uit ziet, welke afspraken en regels er zijn en welke lesstof er dit jaar aan de orde komt.