EDI EXPLICIETE DIRECTE INSTRUCTIE tandem

Bag2School opbrengst

We willen u opnieuw bedanken voor de kleding die ook dit keer weer is ingeleverd voor Bag2School.

We hebben maar liefst 743 kilo ingezameld, waarvoor we € 222,90 ontvingen. Samen met het geld dat we in november kregen (€ 168,00) een prachtig bedrag. Begin dit schooljaar heeft de kidsraad besloten dat ze hiervoor nieuwe boeken willen halen voor de klassenbibliotheken. Dus niet alleen een mooi bedrag, maar ook een goed doel!