Groepsindeling 2022/2023

Onder de tabel vindt u de groepsindeling voor komend schooljaar

Groep 1juf Sonja: ma, di, wo
juf Anne-Marijke: wo, do, vr
juf Ada: wisselt af in groep 1 en 2
Groep 2juf Kelly: ma, di
juf Marie-José: wo, do, vr
juf Ada: wisselt af in groep 1 en 2
Groep 3juf Yvonne: ma, vr
juf Lia: ma, di, wo, do
juf Sandy: ma
Groep 4juf Petra: ma, di, wo
juf Gabriëlle: wo (om en om), do, vr
juf Soumia: ma, di, wo, do, vr
Groep 5meester Roeland: ma, di, wo
juf Judith: wo, do, vr
Groep 6juf Kim: ma, di, wo
juf Saskia: do, vr
Groep 7juf Hannelore: ma, di, do, vr
juf Judith: wo
Groep 8juf Lisanne: ma, di, wo, do, vr
juf Jitske: wisselend dagdeel per week

Groepsindeling 2023/2024

 • Groep 1 juf Sonja en juf Anne-Marijke
 • Groep 2 meester Roeland, juf Kelly, juf Ada
 • Groep 3 juf Lia, juf Yvonne, juf Sandy
 • Groep 4 juf Petra, juf Marie-José
 • Groep 5 juf Kim, juf Soumia, juf Gabrielle
 • Groep 6 meester Andreas, juf Judith
 • Groep 7 juf Lisanne, juf Jitske
 • Groep 8 juf Saskia, juf Hannelore

Bekijk hier ons team

Overige leerkrachten

Gymnastiekonderwijs

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen twee keer per week gymnastiek in de sporthal van ‘Het Paradijs’. De ene les wordt verzorgd door de eigen leerkracht, de andere keer krijgen ze les van een vakleerkracht: juf Bernadette. Groep 3 start na de kerstvakantie en heeft dan één keer per week (vrijdag) les.

Hier vindt u het gymnastiekrooster voor schooljaar 2022/2023

Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienst

De Tandem besteedt aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen, zoals godsdiensten, maatschappelijke en politieke stromingen, maar wij dragen geen opvattingen uit. Tijdens de lessen maken leerlingen kennis met meningen en ervaringen van anderen. Hierover praten ze met elkaar.

De godsdienstlessen op onze school worden momenteel verzorgd door Corrie Hasselaar. Humanistisch Vormingsonderwijs zullen wij weer aanbieden bij voldoende aanmeldingen.

Muzieklessen

Onderdeel van ons brede aanbod zijn ook muzieklessen, die sinds vorig schooljaar structureel worden gegeven in alle groepen. Het vormgeven van de lessen gebeurt ook dit jaar met behulp van de Muziek Mees.

Stagiaires en LIO’s

Een student die in de afrondingsfase van zijn of haar PABO-opleiding zit, kan worden ingezet als Leraar In Opleiding (LIO). Stichting Hoeksche School heeft een convenant gesloten met de PABO van de Hogeschool Rotterdam. Dat betekent dat onze school geregeld stagiaires van deze opleiding begeleidt. Via de nieuwsbrief en/of Klasbord houden we u hierover op de hoogte.

Regeling bij ziekte leerkracht

Wanneer een leerkracht ziek is, ziet ons vervangingsplan er als volgt uit:

 • De eigen (vaste) invalkracht wordt als eerst ingezet.
 • Is deze niet beschikbaar? Dan zoekt de school intern naar een oplossing, zoals een parttime leerkracht van de school.
 • Wanneer er onverhoopt geen vervanger beschikbaar is, melden wij dit vooraf op Klasbord en komen de lessen te vervallen.