Muziek op De Tandem

Wij werken aan de culturele waarden ‘Aanbod voor ieders talent’ d.m.v. het vormgeven aan een eigen leerlijn muziek.

De kinderen leren zingen,

spelen op instrumenten,

bewegen op muziek

en muziek lezen en noteren.

Samenzang met de peuters en de kleuters. Wat waren de peuters onder de indruk.