Weer hele dagen naar school

Vanaf 8 juni gaan we weer alle dagen naar school

 

Het coördinatieteam noodopvang Hoeksche Waard, bestaande uit gemeente, schoolbesturen en kinderopvang hebben overleg gehad over de noodzakelijke richtlijnen uit het protocol volledig openen basisonderwijs.

 

De volgende regels zijn van toepassing op alle scholen in het basisonderwijs:

  1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
  2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
  1. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
  2. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
  3. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  4. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
  5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

 

Wat betekent het voor onze school?

Voor onze school betekent dit dat het tijdelijke coronarooster vanaf 8 juni komt te vervallen. Wij gaan weer terug naar onze reguliere schooltijden met de mogelijkheid om tussen de middag thuis te lunchen of gebruik te maken van tussenschoolse opvang.

 

Einde van het ‘coronarooster’

Het is niet mogelijk om het ‘coronarooster’ te continueren. De noodopvang stopt, de kosten hiervoor worden niet meer vergoed. De eerder afgesloten contracten m.b.t. de buitenschoolse opvang met kinderopvang Kivido worden weer voortgezet. Ook is er in de contracten vastgelegd dat begintijden van de naschoolse opvang aansluiten bij de eindtijden van de school en dus starten om 15.15 uur.

 

Daarnaast mogen leerkrachten niet aaneengesloten werken tot 14.00 uur.

Wij zullen dan afspraken moeten maken met de kinderopvang om medewerkers een half uur in te huren om zorg te dragen om met alle kinderen te lunchen en toezicht te houden op het schoolplein tijdens het buitenspelen. Tevens kunnen wij ouders niet verplichten om hier financieel aan bij te dragen.

 

Gedurende het ‘coronarooster’ waarbij er is gewerkt met een halve klas hebben alle leerkrachten, bij wijze van uitzondering, hun lunchpauze niet gebruikt. Normaliter hebben de leerkrachten volgens de CAO recht op een half uur pauze. Sommige leerkrachten hebben zelfs langer gewerkt. Er was vanuit het team bereidheid om mee te werken aan het ‘coronarooster’ om de richtlijnen vanuit het Protocol opstart basisonderwijs te volgen. Voor de kinderen een ideale situatie. De eigen juf of meester gaf les, lunchte met de kinderen en hield ook toezicht in de pauze.

 

Noodopvang kinderopvang

Ook de noodopvang voor- en na schooltijd van kinderopvang Kivido stopt.

 

Gebruik maken van de naschoolse opvang

Wilt u gebruik blijven maken van de voor-, tussen- en/of naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met kinderopvang Kivido. (Info@kivido.nl) (Dit hoeft natuurlijk niet als uw kind vóór het coronarooster al gebruik maakte van de kinderopvang)

 

Onderstaande link

Protocol volledig openen basisonderwijs opnemen