Weer naar school

Gemeenten, besturen en kinderopvang hebben de richtlijnen uit het protocol opstart basisonderwijs gebruikt als handreiking bij het opstarten van de scholen

download protocol richtlijnen basisonderwijs

Wat betekent dit voor onze school?

Onderwijs en lesaanbod vóór 11 mei

Maandag 4 mei wordt voor alle scholen een extra vakantiedag voor alle leerlingen.
Dinsdag 5 mei was al een vrije dag.
Van 6 t/m 8 mei is er nog sprake van afstandsonderwijs.

Onderwijs en lesaanbod na 11 mei

M.i.v. maandag 11 mei gaan alle leerlingen de helft van de tijd naar school.
Elke klas wordt verdeeld in een A- en een B-groep, die op verschillende dagen naar school gaan. De ene week gaat uw kind op maandag, woensdag en vrijdag naar school, de andere week op dinsdag en donderdag. Na twee weken zijn alle kinderen dus op elke dag een keer naar school geweest. Bij het indelen van een leerling in de A- of B-groep is rekening gehouden met de broertjes en zusjes op school. De leerlingen krijgen de helft van hun reguliere onderwijstijd aangeboden op school. Voor de dagen dat leerlingen niet op school komen, maar thuis moeten werken, wordt er huiswerk meegegeven.

Onderaan deze nieuwsbrief kunt u de indeling zien van de leerlingen in de  A- en de B-groepen.

Contacten met ouders

Er is geen fysiek contact tussen leerkrachten en ouder(s), verzorger(s)
(cf RIVM richtlijn). Ouders zijn niet aanwezig in de school en op het plein.

Aangepast rooster

We hebben een aangepast rooster gemaakt met aaneengesloten lestijden voor deze coronaperiode.
Dit houdt in dat alle groepen om de dag van maandag t/m vrijdag van 08.30-14.00 uur naar school gaan, met uitzondering van de kleuters op woensdag. Zij zijn op woensdag vanaf 12.00 uur vrij. Uiteraard wordt er tijd ingeruimd voor twee kleine pauzes om te drinken, te eten en te spelen. De leerkrachten lunchen met de kinderen in de eigen klas.

Indien mogelijk komt uw kind alleen naar school en gaat uw kind alleen naar huis. Is dit niet mogelijk dan kunt u uw kind bij de poort afzetten. De inloop is van 08.15- 08.30 uur. We maken gebruik van alle ingangen om drukte te vermijden.

Indeling:
Groep 1-2 A ingang  eigen lokaal
Groep 1-2 B ingang kleuters
Groep 3, 5 en 6 ingang middenbouw
Groep 4 ingang eigen lokaal
Groep 7 en 8 ingang bovenbouw.

De kinderen lopen vervolgens direct door naar de klas met hun jas en tas.

De leerkrachten van groep 1-2  begeleiden de kleuters bij het naar huis gaan naar de speelplaats met de glijbaan. (meer hierover kunt u lezen op Klasbord)

BSO

Na 11 mei gaat de reguliere opvang van de voor- en naschoolse opvang weer van start.
Kinderen die hiervan gebruik maken gaan naar binnen en naar buiten via de buitendeur van het BSO-lokaal.

TSO

Gedurende het aangepaste rooster in deze coronaperiode is er géén tussenschoolse opvang vanuit de kinderopvang Kivido.

Noodopvang

Na 11 mei verzorgt de school noodopvang voor kinderen waarvan tenminste één ouder een cruciaal beroep heeft en de andere ouder (indien aanwezig) echt niet in staat is om het kind op te vangen.

Verjaardagen

Kinderen die jarig zijn geweest en worden kunnen niet trakteren of de klassen rond. Ter compensatie mogen de jarigen een cadeautje uitkiezen.