Groene voetstappen

Van 19 t/m 23 september doen wij met alle groepen mee aan het project Groene voetstappen dat door de gemeente wordt georganiseerd binnen de Europese Mobiliteitsweek, een week in het teken van duurzame mobiliteit.
Uw kind krijgt op school een stickerboekje. Voor elke heen en/of terugreis in die week, die te voet of per fiets wordt afgelegd, plakken leerlingen een Groene voetstapsticker in het stickerboekje. De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk Groene voetstappen verzamelen, zodat we
als school de uitstoot van CO2 terug kunnen dringen.
Wij willen als school een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de uitstoot en proberen samen met de kinderen en u zoveel mogelijk Groene voetstappen te verzamelen.
Voor het slagen van deze Groene Voetstappen-actie hebben we uw hulp als ouders ook nodig. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind tussen 19 t/m 23 september a.s. zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school kan gaan. Verder vragen we u dit ook ook de rest van het jaar zoveel mogelijk te doen.

Ouder OntMoetings Avond – Social Media

Sociale media als Facebook, Instagram en Whatsapp zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Heel handig voor wie snel contact wil leggen, entertainment zoekt of op zoek is naar nieuws dat aansluit op zijn of haar belevingswereld. Omdat sociale media niet alleen goede kanten maar ook minder goede kanten heeft, is er maandagavond om 19.00 uur een ouder-kindavond over dit onderwerp op basisschool De Tandem.
Onder begeleiding van trainer Sandra Hol vanuit de Overbrugging, Mediadeskundige Lisette van Zanten van de Bibliotheek en Jongerenwerker Michelle Rath en haar collega’s wordt een interactieve avond van het gebruik en misbruik van social media aangeboden.
Alle ouders, opa, oma’s, kinderen en andere belangstellenden zijn welkom. Het eerste deel van de avond bestaat uit aan de volwassenen informatie geven van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van social media. De kinderen hebben apart met elkaar een gesprek over wat zij doen met social media en waar zij voor uit moeten kijken op social media.
De tweede deel van avond spreken ouders en kinderen samen over bestaande gebeurtenissen uit de sociale media en hoe ze daar mee om kunnen gaan.

De zaal gaat open voor een kopje koffie om 18.45 uur. Start 19.00 uur. De avond is omstreeks 20.30 uur afgelopen.

Website Samenwerkingsverband

De website van het Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in de Hoeksche Waard ( http://swv2804.nl/ ) biedt diverse interessante artikelen over opvoeding en onderwijs. Neemt u eens een kijkje?

Jeugdteam

samen opgroeien
samen opvoeden

• Wat is ‘normaal’ gedrag voor een kind?
• Hoe kan ik mijn kind helpen met faalangst?
• Help! Een puber in huis! Wat nu?
• Hoe stel ik duidelijke grenzen, als mijn kind niet luistert?
• Scheiden, hoe kan ik mijn kind hierin begeleiden?

Voor opvoed- en opgroeivragen over uw kind van 0 t/m 18 jaar kunt u als ouder/opvoeder terecht bij de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige of het consultatiebureau. Als er meer vragen zijn of zorg nodig lijkt, kunnen zij de schakel zijn richting het Jeugdteam Hoeksche Waard voor verdere hulp. U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met het jeugdteam voor vragen of hulp.

Jeugdteam Hoeksche Waard

Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Vanuit het jeugdteam krijgt u één vast aanspreekpunt, die samen met u uw vragen in kaart brengt, passende hulp biedt en/ of op zoek gaat naar gespecialiseerde hulp. Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht van het gezin en de ondersteuning die de directe omgeving daarbij kan bieden (zoals familie, vrienden, school, huisarts etc.). Het jeugdteam werkt laagdrempelig en biedt zorg dichtbij.

Meer informatie

Op de website www.jeugdteamHW.nl vindt u meer informatie over het Jeugdteam Hoeksche Waard, zoals contactgegevens en aanmeldformulieren.

U kunt het jeugdteam maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op nummer 088-1239925 of per mail naar info@jeugdteamHW.nl.

Verkeerssituatie

Verkeerssituatie Op weg naar school Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen heeft de gemeente de verkeerssituatie nabij de school veranderd. Er is een Kiss-Ride-strook aangelegd aan de Vlasakkerweg. De keerlus bij de ingang van de school is komen te vervallen, waardoor er géén doorgaand autoverkeer meer is, hetgeen de veiligheid ten goede komt. Tevens neemt onze school deel aan School op SEEF, een programma, dat er op gericht is kinderen een zo veilig mogelijke zelfstandige deelname aan het verkeer te bieden. Op de fiets naar school

Een groot deel van de leerlingen woont zo dichtbij school dat de komst per fiets niet nodig is. Laat uw kind alleen op de fiets komen wanneer de afstand dat rechtvaardigt. Het grensgebied betreft: Spuidijk-Klipper-Boeier-Molenaar-Binnenpad-Zinkweg. Buiten dit gebied is het dus toegestaan om op de fiets naar school te komen. We doen een dringend beroep op de ouders om hier op toe te zien dat de kinderen die dichtbij wonen, lopend naar school gaan.

Muzieklessen op De Tandem

Werkend vanuit de zes kernwaarden, waarvan ‘Aanbod voor ieders talent’ er een van is, is gekozen voor een doorgaande lijn in het aanbod cultuureducatie voor de komende 4 jaar.

Om met ons mee te denken hoe we een doorgaande culturele leerlijn vorm moesten geven, hebben we Cultuur met Kwaliteit in de arm genomen omdat het Cmk scholen ondersteunt bij het ontwikkelen van culturele leerlijnen en projecten. www.cultuur.hw.nl. (Vorig schooljaar hebben wij al eerder met CmK samengewerkt en is er een Tandem filmfestival tot stand gekomen). Met deze culturele doorgaande leerlijn is het de bedoeling dat ieder kind aan het eind van de basisschoolperiode in aanraking is geweest met alle disciplines (muziek, dans, drama, cultureel erfgoed, beeldend kunst, literatuur, mediawijsheid en film).

Wij hebben gekozen om per jaar voor de hele school dezelfde discipline
aan te bieden aan de leerlingen. Op deze manier kan de gehele school
bij het project worden betrokken.

Voor het schooljaar 2016-2017 staat muziek centraal (Mede omdat uit de recente leerlingtevredenheidspeilingen blijkt dat muziek als gemiste kunstdiscipline werd beschouwd).

Wat gaan we doen?

 

  • Teamtraining ter bevordering van de deskundigheid van de leerkrachten door Jaco v.d Lugt (muziekmees)
  • Workshops in de klas om te zien hoe je muziekdidactiek in de praktijk brengt.
  • Gedurende het jaar dagelijks-wekelijks muziekles.
  • Jaarlijkse eindpresentatie
  • Wat willen we nog meer?
  • Binnenschoolse activiteiten door te trekken naar buiten schooltijd (b.v. muziekles na schooltijd waar ouders voor moeten betalen)
  • Ouders die muzikaal zijn onderlegd kunnen worden betrokken om een ‘gastactiviteit’ met de kinderen te doen
  • Samenwerking met instellingen, verenigingen