Filosofie op De Tandem

Er is vorige week weer volop en met plezier gefilosofeerd op De Tandem. Een deel van de gesprekken sloot aan bij Blok 5 van de Vreedzame School: we dragen allemaal ons steentje bij.

Zo dachten de jongste groepen na over behulpzaamheid en samenwerken. Groep 5 boog zich over het lastige begrip synergie, terwijl we in groep 6 onderzochten of we allemaal helden kunnen en willen zijn. In de groepen 7 en 8 richtten we de blik verder naar buiten en ging het over verschillende belangen, democratie en emancipatie.

Daarnaast was er ruimte voor gesprekken met heel andere onderwerpen, zoals vaders en moeders,  de verschillen tussen jongens en meisjes en het wonder van onze fantasie.

Het filosoferen op De Tandem blijft in ontwikkeling. We ervaren verschillende werkvormen en ontdekken andere invalshoeken. Nieuwe boeken en materialen in de kersverse filosofiekast geven daarvoor inspiratie en nog meer zicht op wat filosofie en filosoferen is.