Uitnodigingen voor kinderfeestjes

Uitnodigingen uitdelen voor kinderfeestjes

Geen uitnodigingen op en rond school

We kiezen op de Tandem bewust om het beleid te hanteren dat uitnodigingen voor kinderfeestjes niet in de klas, bij de luizenzakken of op het schoolplein uitgedeeld mogen worden. Dit heeft, net als ons traktatiebeleid, te maken met de principes van de Vreedzame School op het gebied van pesten en buitensluiting.

Uitzondering: klassenfeestjes waarbij de hele groep wordt uitgenodigd

Alternatieven voor het uitdelen in de klas

Gelukkig zijn er genoeg alternatieven te bedenken voor het uitdelen van uitnodigingen in en rond de school:

  • Rondbrengen met uw kind en thuis door de brief doen (of geven)
  • Verzenden per post
  • Een app-groep starten voor het feestje en op een digitale manier de betreffende klasgenootjes uitnodigen
  • Tussen de bedrijven door, wanneer u de andere ouders (privé) spreekt of ziet