Klasbord

Dit schooljaar zijn alle groepen begonnen met “Klasbord”.

Met Klasbord blijft u op de hoogte van de activiteiten in de groep.

Klasbord is een tool voor het onderwijs. Klasbord maakt de communicatie tussen school en thuis gemakkelijk & veilig.

U ontvangt de leukste foto’s, mededelingen of vragen vanuit de klas direct via de Klasbord-app of via de e-mail nieuwsbrief.

Klasbord is een gesloten en veilige omgeving en dat is wel zo fijn! De leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen en wat de interactiemogelijkheden zijn per bericht. De berichten uit de klas zijn alleen toegankelijk voor de volgers die door de leerkracht zijn geaccepteerd.

Het is belangrijk dat alle ouders/verzorgers die voor de opvoedingen van de kinderen verantwoordelijk zijn zich aanmelden.

Berichten van algemeen belang komen in de nieuwsbrief te staan.