Kerstfeest

Het is al weer bijna zover; het kerstfeest staat voor de deur.

Op dinsdagmiddag 13 december wordt er in alle klassen geknutseld.
Woensdag 14 december is de sponsorloop, met als goede doel het Roparun-team “ABM”. De brieven met informatie hierover zijn reeds aan de kinderen meegegeven. Kom gerust kijken om ons aan te moedigen.

Op woensdagavond 21 december worden alle kinderen van ‘de Tandem’ verwacht in hun prachtige kerstoutfit om met de juffen, meesters en klasgenoten het kerstfeest te vieren.

Om 17.30 uur start de avond en worden alle kinderen in de klas verwacht. Rond deze tijd kunnen de gemaakte hapjes afgeleverd worden (de intekenlijsten hangen bij de klassen). Om 17.45 uur zal de lampionoptocht van start gaan. Rond 18.00 uur start het kerstdiner in de klassen.
Voor de ouders is er op plein de gelegenheid om van een stamppot te genieten. Hiervoor kunt u zich inschrijven bij de groepsleerkracht of via michelle@versselect.nl , kosten €5,-

Om 19.00 uur is het kerstfeest voorbij.

Tijdens de avond zullen er ook enkele mensen rondlopen van het Roparunteam “ABM”; dit is het team dat wij als school sponsoren. Twee leden van het team hebben vandaag in alle klassen uitleg gegeven over de RoParun. Mochten jullie willen doneren, dan bestaat hiervoor de gelegenheid.

In het kort:

datum tijd activiteit
13 december 13.15 knutselmiddag
14 december ochtend sponsorloop
21 december 17.30 kinderen aanwezig op school
17.45 lampionoptocht
18.00 kerstdiner kinderen en ev. stamppot ouders
19.00 einde