Bouw! Interventie programma.

Bouw! Is een programma speciaal ontwikkeld om kinderen te helpen met het (voorbereidend) lezen en spellen.
Het helpt leesproblemen te voorkomen voor kinderen in de groepen 2 tot en met 4. Zij worden hierbij geholpen door tutors.
De tutors kunnen ouders, oudere leerlingen en vrijwilligers zijn.
Bouw! bestaat uit online computerlessen voor het aanleren, oefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. Ze zijn voorzien van heldere instructies voor de tutor, zodat er door de leerlingen zowel op school als thuis mee gewerkt kan worden.

Het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Hoeksche Waard heeft gekozen voor dit project Bouw!

Wij hebben op onze school ook een aantal leerlingen die hiermee werken.
Deze kinderen doen dit 4 keer per week 15 minuten.
Dit programma wordt actief ondersteund door tutors.
Wilt u als ouder of vrijwilliger ons hierbij helpen, dan kunt u voor meer informatie of aanmelden bij de bouwcoördinator, Lia van der Hoeven leerkracht groep 3 terecht.
De begeleiding vindt op school plaats. U kunt de tijd afstemmen met Lia.