Inlooptijd voor schooltijd

Ochtend

’s Morgens 08.15-08.30: de kinderen gaan vanuit huis direct naar de klas. Dit houdt in dat er voor schooltijd geen speelgelegenheid is. De leerkracht staat vanaf 08.15 uur bij de deur om de leerlingen welkom te heten. We starten de les om 08.30 uur.

Middag

’s Middags 13.00-13.10: alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 verzamelen zich vanaf 13.00 uur op het schoolplein. Gedurende deze tijd is het niet mogelijk om gebruik te maken van los speelmateriaal. Alle leerkrachten zijn op het schoolplein aanwezig, houden toezicht en gaan vervolgens om 13.10 uur met de eigen groep naar binnen om weer op tijd (13.15 uur) te starten met de les.

Bovenstaande verandert per komend schooljaar (2024/2025), wanneer de Tandem continurooster heeft. De kinderen eten dan op school en de inloop ’s middags vervalt hierdoor.