We dragen allemaal een steentje bij

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.

Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt. Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Deze mediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met hen werkt. Kinderen uit de midden- en bovenbouw weten dat al.

Blok 5 in de praktijk

Een steentje bijdragen, het thema van dit blok, gaat niet alleen over het begeleiden van conflicten, maar ook over het uitvoeren van taken in de klas en binnen de schol. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het om een soort corveetaak (plantjes water geven, een bepaald deel van de klas opruimen). De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak.

Een klassencommissie gaat verder. Deze commissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit. Ze kan zich bijvoorbeeld bezighouden met de inrichting van de klas. De klassenscommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel. Uiteraard is de leerkracht hierbij op de achtergrond aanwezig.

De lessen per groep

Groep 1-4

Bij de groepen 1-4 zijn de lessen gericht op het:

 • herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
 • leren omgaan met je boosheid
 • leren goedmaken na een conflict
 • leren zoeken naar oplossingen voor een conflict
 • leren wat het verschil is tussen helpen en bemoeien
 • leren wat het verschil is tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter of bemiddelen als mediator
 • leren dat je op school hulp kunt vragen aan leerlingmediatoren als je een conflict hebt en hier samen niet uitkomt

Groep 5-8

In de hogere groepen leren kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan school:

 • de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en op school
 • de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school
 • de kinderen leren het verschil tussen louter uitvoeren van opdrachten en zelf bedenken van/meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep
 • de kinderen leren werken met klassencommissies en schoolcommissies

Tips voor thuis

 • Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als die een conflict heeft.
 • Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
 • Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat doet.
 • Laat uw kind(eren) eens meedenken en -beslissen over dingen die u wilt gaan doen, zoals het verzinnen van een vakantiebestemming, op een manier die voor iedereen leuk is.