Nieuws - OBS De Tandem - Samen werken op De Tandem

Aanpak van persoonlijke belemmeringen

maandag 14 september 2015

Start cursus aanpak van persoonlijke belemmeringen

Soms is er een periode in het leven van een kind dat een kind een extra steuntje in de rug nodig heeft. Sommige vaardigheden zijn nog niet genoeg aangesproken bij een kind. Het kind kan belemmerd raken, waardoor hij niet op de juiste wijze omgaat in bepaalde situaties. Het belemmert het kind in zijn ontwikkeling. Denk aan te weinig zelfvertrouwen hebben, onzeker zijn, moeite hebben om contact maken. U, als ouder of verzorger kan zich misschien afvragen of 'uw kind weerbaar genoeg is'?

Obs De Tandem organiseert daarom een cursus het aanpakken van persoonlijke belemmeringen voor 10 tot 12 jarigen in de Hoeksche Waard. Na een eerste, vrijblijvend gesprek kan worden besloten om aan de gesprekken deel te nemen. In zes bijeenkomsten wordt uw tiener begeleid door een pedagoog en zelfbewuster gemaakt om de volgende stap te maken in zijn ontwikkeling. Bij de laatste bijeenkomst zijn ouder(s) of verzorger(s) ook aanwezig. De kosten voor de cursus bedragen â¬52,50. De cursus wordt gegeven op obs De Tandem en start bij voldoende deelname op woensdag 7 oktober van 16.30 uur tot 18.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Hol, stuur een mail naar s.hol1@hotmail.com of bel met 065185 3609.
« Terug naar de lijst