Nieuws - OBS De Tandem - Samen werken op De Tandem

De Vreedzame School blok 1. We horen bij elkaar

vrijdag 19 september 2014

Het eerste blok is afgerond. In dit blok ' We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd: om te praten over de sfeer in de groep, elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet, om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen, dat iedereen een eigen mening mag hebben, om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat, dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft.
Resultaten zijn in de klas en op het het bord van De Vreedzame School te zien. Volgende week start blok 2 en staat in het teken van We lossen conflicten zelf op. Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. « Terug naar de lijst