Nieuws - OBS De Tandem - Samen werken op De Tandem

Mediatie

maandag 22 september 2014

.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat in de school en de klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid centraal staan. De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde partij.
Deze mediatoren bestaan uit twee leerkrachten: Hannelore Nobel en Annemarijke Muller en leerlingen van de groepen 7 en 8. Tijdens de pauze wordt er gemedieerd door: Emma, Rick, Maxime, Elke, Dagmar, Lieke en Amber. Zij zijn inmiddels hiervoor opgeleid door juf Anne-Marijke en Juf Hannelore. De juffen hebben zelf vorig schooljaar hiervoor de training gevolgd. « Terug naar de lijst