corona update obs de tandem oud-beijerland

Covid-19 update OBS De Tandem

Covid-19 update

Wel of niet naar school?

Op het moment heerst verkoudheid én corona, en zitten ouders soms met de handen in het haar: wanneer mogen kinderen nu wel of niet naar school? Zoals ook in de Nieuwsbrief te lezen is, gelden op De Tandem de volgende regels:

Bij besmetting van een kind

 • Bij verkoudheidsklachten, loopneus, hoesten, koorts en /of benauwdheid, verlies van geur en smaak blijven de kinderen thuis en brengt u de school telefonisch hiervan op de hoogte, het liefst tussen 8.00 – 08.30 uur.
 •  Als een kind met het coronavirus besmet is geraakt, wordt er door de school contact opgenomen met de GGD voor advies.
 • Wie negatief test, kan weer naar school komen.

Het testen van kinderen is niet verplicht. Wel moeten de kinderen die niet worden getest nog 5 dagen extra thuisblijven. (In principe geldt de quarantaine voor 10 dagen).

Bij besmetting van ouder(s)

Bij verkoudheidsklachten, hoesten, koorts en /of benauwdheid, verlies van geur en smaak van de ouder(s) brengt u de school telefonisch hiervan op de hoogte, het liefst tussen 8.00 – 08.30 uur. Uw kind(eren) blijven thuis of worden opgehaald van school.
Als er zich een besmetting heeft plaatsgevonden gaan alle huisgenoten in quarantaine. Ouders kunnen zich laten testen.

 • Bij een negatieve uitslag van de ouders mogen de kinderen weer naar school.
 • Bij een positieve uitslag van de ouders, kunnen uw kinderen zich op de vijfde dag laten testen. Dit is niet verplicht.
 • Zodra de ouder(s) klachtenvrij zijn moeten de kinderen alsnog 10 dagen in quarantaine blijven of u kunt na 5 dagen uw kinderen laten testen, waarbij ze na na een negatieve uitslag naar school mogen.

Richtlijnen bij besmetting

Als er een besmetting heeft plaatsgevonden moeten alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon in quarantaine. Dit betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Leerlingen en leerkrachten kunnen zich op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen of nog 5 dagen langer in quarantaine.

 • Het advies is om het kind op of na dag 5, na het laatste contact met de besmette persoon, te laten testen, om te kijken of het kind uit quarantaine kan. Ook als het kind geen klachten heeft. Een testafspraak kan gemaakt worden via 0800-1202. Aangeven dat het om een test bij een kind gaat.
 • Het testen van kinderen is niet verplicht. Wel moeten de kinderen die niet worden getest nog 5 dagen extra thuisblijven. (In principe geldt de quarantaine voor 10 dagen).
 • Als de testuitslag positief is (een besmetting wordt aangetoond), gaat het kind in quarantaine. Alle huisgenoten blijven dan ook thuis.
 • Als de testuitslag negatief is (er wordt géén coronavirus aangetoond), dan kan de thuisquarantaine worden gestopt. De kans dat het kind dan nog ziek wordt, is heel erg klein. Het kind mag weer naar school.
 • Vermijd dan nog wel het contact met kwetsbare personen tot en met 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon. Ga dus niet met het kind naar opa en oma.

Praat met uw kind over COVID-19 en leg uit waarom het kind moet thuisblijven. Houd u hierbij aan de feiten en leg uit dat de ziekte in de meeste gevallen vanzelf weer overgaat.

(Nood)opvang

Vooralsnog blijven BSO en TSO dicht, behoudens de noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen. TSO zal via KOVnet moeten worden aangevraagd.