Wat doen de leerkrachten op school?

De groepsleerkrachten zorgen voor leerstofplanning, beoordeling van leerlingen, bepaling van het leerstofaanbod en contact met de ouders. Daarnaast heeft elke leerkracht ook algemene taken binnen de schoolorganisatie. Denk aan het deelnemen aan de medezeggenschapsraad of het organiseren van specifieke activiteiten voor de leerlingen. Denk daarbij aan:

  • Schoolreisjes
  • Excursie
  • Sportevenementen
  • Kunst- en cultuurprojecten

Deze taak worden evenredig verdeeld binnen het team.

Intern begeleider

Op school is een intern begeleider aanwezig. Deze levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid binnen school en begeleiding van de leerkrachten.

Directeur

Onze directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, maar ook het beheer van het gebouw en de verdeling en het gebruik van de middelen. De eindverantwoordelijkheid voor de school berust bij het schoolbestuur (zie: voor meer informatie onze bestuursgids, te vinden op de website). De directeur voert namens het bestuur overleg met de medezeggenschapsraad.