Staking basisonderwijs

Wellicht hebt u via de media vernomen dat er estafettestakingen worden gevoerd in het primair onderwijs. De vakbonden roepen de scholen uit Zeeland en Zuid-Holland op om op woensdag 12 september 2018 te gaan staken voor een beter salaris en minder werkdruk. Echter op onze school wordt niet gestaakt. De lessen gaan op 12 september gewoon door en alle kinderen worden dus gewoon op school verwacht.