Kinderboekenweek

  • De groepen 4 t/m 8 krijgen van juf Bernadette een gymles met ouderwetse spelletjes.
  • Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 spelen gezelschapsspelletjes met oma of opa.
  • Dinsdagmiddag 11 oktober wordt er voorgelezen in de groepen 3 t/m 8. Via klasbord worden er opa’s en oma’s gevraagd om uit hun favoriete kinderboek een stukje voor te lezen.
    De groepen 1 en 2 doen dit op woensdagmorgen 12 oktober.
  • Woensdagavond 12 oktober open podium.
  • Vrijdag 14 oktober boekenmarkt vanaf 11.15 tot 12.00 uur.
  • Kinderen mogen op een meegebracht kleedje hun boeken verkopen voor 50 eurocent. Ouders zijn ook van harte welkom.
  • Alle andere dagen wordt er in de klassen ook gewerkt aan het thema. Kinderen mogen ook spullen van vroeger meenemen deze worden bij de groepen tentoongesteld