Filosofie-gastlessen

In week 46 op maandag 11 november  en donderdag 14 november verzorgt onze filosofe Judith Wagensveld in iedere groep een gastles

Op De Tandem vinden wij het aanleren van sociale vaardigheden belangrijk. Dit doen we met het programma van De Vreedzame School.
De vervolgstap is filosofie waar kinderen democratische vaardigheden leren. Kinderen leren dan bijvoorbeeld nadenken over vragen waar niemand het juiste antwoord op heeft. Daarnaast leren ze verschillen erkennen en oordelen uitstellen.
 
Afgelopen woensdag 25 september stond de informatie-avond  in het teken van filosofie. Gastspreker Judith Wagensveld legde het belang van filosoferen uit. Daarnaast werd er met de ouders gefilosofeerd over de vraag ‘Kun je kinderen voorbereiden op de toekomst’.

Alle aanwezigen bedankt voor jullie komst.
Aansluitend was de mogelijkheid om kennis te maken met de leerkracht van uw kind (eren)Filosoferen op OBS De Tandem
Filosoferen is samen nadenken over vragen waarop niemand precies het juiste antwoord weet, maar waar we wel allemaal onze eigen ideeën over hebben. Van filosoferen leren kinderen zelfstandig denken, begrijpend luisteren, keuzes maken, waarden onderzoeken, verschillen erkennen en oordelen uitstellen. Filosoferen is ook een talige, sociale activiteit: het vergroot de woordenschat, de taalvaardigheid en democratische en sociale vaardigheden. En dat past weer goed bij de Vreedzame School.
De leerlingen hebben in het afgelopen jaar ervaren wat filosoferen is en wat er van je verwacht wordt in de kring. En de leerkrachten hebben geleerd hoe zij een gesprek tussen kinderen kunnen leiden.