We lossen conflicten zelf op

Overal war kinderen met elkaar spelen en werken, komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijker is, is hoe je ermee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

Blok 2 in de praktijk

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze kunnen nadenken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een tekenblokje en wat de kinderen meer bedenken.

Er worden ook afspraken over gemaakt, zoals dat je er niet langer dan tien minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind nog niet is afgekoeld. Kinderen begrijpen heel goed waarom rustig worden zo belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

De lessen per groep

Het doel van blok 2: kinderen op een positieve manier leren omgaan met conflicten.

De lessen zijn gericht op: het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wil bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je bovendien een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt, met andere woorden, naar een win-winsituatie.

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren. Je loopt weg en zegt niet wat je ervan vindt, je reageert agressief, bent boos en wordt driftig of je staat stevig, komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander.

  • Groep 1/2: kinderen leren hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-kaart.
  • Groep 3 tot en 8: leerlingen leren hun conflicten op te lossen met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen bovendien over kritisch naar jezelf kiken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. Er wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol daarbij van de Verenigde Naties.

Tips voor thuis

Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? Vraag ernaar en praat erover. Laat uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Stimuleer om elkaar ‘opstekers’ te geven Doet u dat zelf ook naar uw kind? Noem dan daarbij de term ‘opsteker’.

Voor de ouders van kinderen uit de groepen 1-6: bespreek de kletskaart van blok 2 met uw kind.