Groepsindeling 2021/2022

Groep 1
Sonja maandag, dinsdag, (woensdag)
Anne-Marijke woensdag, donderdag, vrijdag
Ada maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Groep 2
Kelly maandag, dinsdag, woensdag
Marie-José woensdag, donderdag, vrijdag
Groep 3
Yvonne maandag, vrijdag
Lia maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Soumia maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Groep 4
Petra maandag, dinsdag, woensdag
Gabrielle (woensdag), donderdag, vrijdag
Groep 5
Kim maandag, dinsdag, woensdag
Saskia donderdag, vrijdag
Groep 6
Roeland maandag, dinsdag, (woensdag)
Judith (woensdag), donderdag, vrijdag
Groep 7
Lisanne maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Michelle donderdag, vrijdag
Groep 8
Simone maandag, dinsdag, (woensdag)
Hannelore woensdag, donderdag, vrijdag

(woensdag) houdt in dat de betreffende leerkracht niet alle woensdagen werkt

Bekijk hier ons team

Overige leerkrachten

Gymnastiekonderwijs

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen twee keer per week gymnastiek in de sporthal van ‘Het Paradijs’. De ene les wordt verzorgd door de eigen leerkracht, de andere keer krijgen ze les van een vakleerkracht: juf Bernadette.

Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienst

De Tandem besteedt aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen, zoals godsdiensten, maatschappelijke en politieke stromingen, maar wij dragen geen opvattingen uit. Tijdens de lessen maken leerlingen kennis met meningen en ervaringen van anderen. Hierover praten ze met elkaar.

De godsdienstlessen op onze school worden momenteel verzorgd door Corrie Hasselaar. Humanistisch Vormingsonderwijs zullen wij weer aanbieden bij voldoende aanmeldingen.

Muzieklessen

Onderdeel van ons brede aanbod zijn ook muzieklessen, die vanaf schooljaar 2021/2022 structureel worden gegeven in alle groepen. Het vormgeven van de lessen gebeurt met behulp van de MuziekMees.

Stagiaires en LIO’s

Een student die in de afrondingsfase van zijn of haar PABO-opleiding zit, kan worden ingezet als Leraar In Opleiding (LIO). Stichting Hoeksche School heeft een convenant gesloten met de PABO van de Hogeschool Rotterdam. Dat betekent dat onze school geregeld stagiaires van deze opleiding begeleidt. Via de nieuwsbrief en/of Klasbord houden we u hierover op de hoogte.

Regeling bij ziekte leerkracht

Wanneer een leerkracht ziek is, ziet ons vervangingsplan er als volgt uit:

  • De eigen (vaste) invalkracht wordt als eerst ingezet.
  • Is deze niet beschikbaar? Dan zoekt de school intern naar een oplossing, zoals een parttime leerkracht van de school.
  • Wanneer er onverhoopt geen vervanger beschikbaar is, melden wij dit vooraf op Klasbord en komen de lessen te vervallen.