School - OBS De Tandem - Samen werken op De Tandem

Onze school

Openbare basisschool De Tandem is een middelgrote school en telt ongeveer 200 leerlingen. Onze school is onderdeel van Stichting Acis openbaar onderwijs Hoeksche Waard. De Tandem is gevestigd in Zoomwijck in een modern schoolgebouw met 9 lokalen en een speellokaal. Het adres van onze school is: Weegpad 13 3262 CL Oud-Beijerland, Telefoon:0186 618314, E-mail:info@tandem-oudbeijerland.nl www.tandem-oudbeijerland.nl. Aan onze school is een professionele buitenschoolse en een tussenschoolse kinderopvang verbonden. Deze buitenschoolse- en tussenschoolse opvang wordt door Kivido aangeboden.

Onze school heeft een pedagogische opdracht. Die opdracht is ruimer dan het aanbieden van leerstof alleen. Wij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot sociaal invoelend, autonoom, en zelfverantwoordelijk deelnemer aan de samenleving. Wij werken hierbij volgens de principes van De Vreedzame School. www.devreedzameschool.nl. In De Vreedzame School beschouwen we de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een 'democratisch burger' te zijn. Dat wil zeggen: openstaan voor verschillen tussen mensen en deze kunnen overbruggen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang én actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap.

'Je hoeft van kinderen geen fantastische kinderen te maken, je hoeft ze er alleen maar aan te herinneren dat ze al fantastische kinderen zijn'.
Tao te Ching