Nieuws - OBS De Tandem - Samen werken op De Tandem

De Vreedzame School

zondag 11 oktober 2015

U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Er staan op onze website filmpjes die u kunt bekijken www.tandem-oudbeijerland.nl. Deze
opnamen zijn ook op de ouderbijeenkomst getoond.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een
positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een
democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te
leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet
alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op
www.devreedzameschool.nl.

In het eerste Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd:en wat dat met iemand doet


De komende weken starten we met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten
zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een
positieve manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en
ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei
iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken
waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan,
spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt
reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt.
Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig,
je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een
win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met
behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen
dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de
lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met
kritiek omgaat.
« Terug naar de lijst