Nieuws - OBS De Tandem - Samen werken op De Tandem

De Vreedzame School

maandag 14 september 2015

U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. In de eerste weken staat blok 1 centraal en wordt er gewerkt aan het thema: We horen bij elkaar. In deze lessen staat een open houding bij de leerlingen centraal. De lessen gaan over groepsvorming in een positief sociaal klimaat, waar leerlingen zich mede verantwoordelijk voelen.
Resultaten zijn in de klassen, de gangen en in de crea het bord van De Vreedzame School te zien
« Terug naar de lijst