Nieuws - OBS De Tandem - Samen werken op De Tandem

Tabletonderwijs

maandag 15 september 2014

Tabletonderwijs van Snappet op De Tandem
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan naast het werken in boek en schrift ook gebruik maken van een eigen tablet bij de vakken rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Voor alle duidelijkheid; het is een hulpmiddel en geen vervanging van de gebruikte methodes.

Werkwijze
Voordat er met werken begonnen wordt, krijgen de kinderen klassikale instructie of wordt door middel van een instructiefilmpje de leerlingen gemotiveerd om zich in de leerstof te verdiepen. Daarna worden bijvoorbeeld sommen besproken die voor deze les als doel gekozen zijn. Vervolgens gaan de kinderen zelf op hun tablet aan het werk. De leerkracht houdt op de eigen computer de vorderingen van alle leerlingen bij.
Wanneer een leerling herhaaldelijk een opgave fout maakt, merkt de leerkracht dit op en kan hier direct op reageren. Zo wordt voorkomen dat de leerling onnodig met foute oplossingsstrategieën doorgaat. Er wordt direct feedback gegeven en de leerlingen zien ook zelf dat ze fouten maken. Ze kunnen direct hulp vragen. De tablets houden in een database precies bij met welke stof de leerlingen gewerkt hebben. De leerkracht raadpleegt deze database tijdens de lesvoorbereiding en kan zo voor de volgende les een groepje kinderen selecteren die extra instructie nodig hebben.
« Terug naar de lijst